Aktualita

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quia reiciendis illo ipsa asperiores, perspiciatis corrupti veritatis assumenda architecto commodi provident quas necessitatibus consequatur praesentium magnam optio deserunt fugiat repellat culpa.

Naša adresa

414 Stred
027 05 Zázrivá
Slovensko

Telefonický kontakt

+421 911 940 940

Emailová adresa

hajenkazazriva@gmail.com


9LN62

Prevádzkovateľ

FATRA Mountain Resorts, s.r.o.
IČO: 43 803 750
DIČ: 2022505375
IČ DPH: SK2022505375
sídlo: Hlavná 29, 91701 Trnava
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vl. Sro, odd. 21036/T

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: SK55 0200 0000 0026 3666 5955